LAKTAŠI.15.maja- Policijska stanica Laktaši obavještava vlasnike oružja koji nisu podnijeli zahtjev za zamjenu oružnih listova za oružje za ličnu bezbjednost, a kojima je istekao rok, da to mogu da učine do 30.06.2017. godine, s obzirom da je Zakonom o izmjenama Zakona o oružju i municiji koji je stupio na snagu 03.03.2017. godine, prolongiran rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista do 30.06.2017. godine.

Slikovni rezultat za pistolj 9mm
Vlasnici oružja kojima je istekao rok važenja oružnog lista, uz zahtjev za zamjenu novog oružnog lista obavezni su priložiti: kopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje ovlašćene zdravstvene institucije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje oružja i municije, 30,00 КM republičke administrativne takse, dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 20,00 КM za izdavanje oružnog lista.
Oružni list za ličnu bezbjednost (pištolji i revolveri) izdaje se sa rokom važenja od 10 godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.
Zakon o oružju i municiji je propisao i kaznene odredbe, između ostalog i u slučaju ako fizičko lice do 30.06.2017. godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista. S tim u vezi, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.200 КM do 1.500 КM, te zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije i bitnih dijelova oružja, kao i isprave o oružju.
Policijska stanica Laktaši poziva građane-vlasnike oružja za ličnu bezbjednost da ispune svoju zakonsku obavezu, te da na vrijeme izvrše zamjenu isteklih oružnih listova, a za sve dodatne informacije vlasnici oružja mogu se obratiti PS Laktaši, kancelarija broj 5.ili pozivom na broj telefona 051/536-010, lokal 128 ili 115.