Obavještavaju se porodice sa troje i više djece da mogu podnijeti zahtjev za Ponosnu karticu Republike Srpske.
Pravo prijave na isto imaju porodice ili roditelji sa troje i više djece od kojih je najmanje jedno maloljetno.
Uz zahtjev potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
– dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
– fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva,
– uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji opštine Laktaši.
Zahtjev se podnosi na odgovarajućem obrascu, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji (br. 9 u prizemlju opštine) ili na web stranici Opštine Laktaši (www.opstina-laktasi.com
).
Zahtjev sa dokumentacijom može se predati lično u prijemnoj kancellariji, šalter broj 1 Opštinske uprave opštine Laktaši ili poštom na adresu: Кarađorđeva 56, 78250 Laktaši, sa nazanakom „Ponosna kartica RS“.
Rok za podnošenje prijava je do 02.11.2021. godine.
NAPOMENA: Porodice koje su ranije koristile ponosnu karticu, ovaj put neće morati podnositi zahtjev za novu karticu, već će im iste biti obezbjeđene o čemu će biti naknadno obavješteni.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za društvene djelatnosti na broj telefona: 051/334-240 (Sanela Ratković) ili Odsjeku za lokalni razvoj na broj telefona: 051/334-211 (Jelena Javor).od kojih je najmanje jedno maloljetno.
Uz zahtjev potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
– dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
– fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva,
– uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji opštine Laktaši.
Zahtjev se podnosi na odgovarajućem obrascu, koji se može preuzeti u prijemnoj kancelariji (br. 9 u prizemlju opštine) ili na web stranici Opštine Laktaši (www.opstina-laktasi.com
).
Zahtjev sa dokumentacijom može se predati lično u prijemnoj kancellariji, šalter broj 1 Opštinske uprave opštine Laktaši ili poštom na adresu: Кarađorđeva 56, 78250 Laktaši, sa nazanakom „Ponosna kartica RS“.
Rok za podnošenje prijava je do 02.11.2021. godine.
NAPOMENA: Porodice koje su ranije koristile ponosnu karticu, ovaj put neće morati podnositi zahtjev za novu karticu, već će im iste biti obezbjeđene o čemu će biti naknadno obavješteni.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za društvene djelatnosti na broj telefona: 051/334-240 (Sanela Ratković) ili Odsjeku za lokalni razvoj na broj telefona: 051/334-211 (Jelena Javor).