LAKTAŠI, 03. jula – Republička uprava za inspekcijske poslove će, u saradnji sa inspektorima jedinica lokalne samouprave, za vikenda pojačati kontrole poštivanja mjera zaštite od epidemije u zajednici i radnim sredinama.

– Posebana pažnja u kontrolama biće usmjeren na ugostiteljske objekte, naročito objekte u kojima se u pravilu okuplja veći broj lica, kao što su svadbeni saloni, restorani, hoteli i slično, te prevoz putnika u javnom saobraćaju. S obzirom na frekvenciju građana koji koriste ove vrste usluga, te da zbog toga u ovim oblastima postoji povećan rizik od širenja virusa korona, korišćenje zaštitne opreme, pridržavanje fizičke distance i redovno provođenje mjera dezinfekcije ključni su faktori za suzbijanje rizika – kažu u Inspektoratu RS.

Ugostiteljski objekti obevezni su organizovati rad u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravstvo RS, u smislu reorganizacije prostora. Rasporeda sjedećih mijesta treba biti takav da je omogućena fizička udaljenost između osoba koje sjede za različitim stolovima, čišćenje i dezinfekciju u radnom prostoru potrebno je vršiti češće, a čišćenje stolova nakon svakog korisnika, konobari moraju nositi maske i drugo.

– Podsjećamo da je u skladu sa uputstvom IJZ RS za javni i međugradski prevoz, obavezna dezinfekcija vozila u skladu sa definisanim preporukama, korišćenje maske za vozača, kao i da su putnici obavezni da nose maske. S obzirom da su inspekcijski organi u prethodnom periodu prevashodno djelovali preventivno i da je bilo dovoljno vremena da se poslovni subjekti prilagode i upoznaju sa svojim obavezama po donesenim vanrednim mjerama, inspektori će za svako kršenje preventivnih mjera preduzimate i zakonom predviđene represivne mjere u vidu prekršajnih naloga. Još jednom pozivamo sve privredne subjekte da se dosljedno pridržavaju svih propisanih mjera, te da i same korisnike usluga na adekvatan način upozore da su obavezni da poštuju mjera zaštite od epidemije – poručuju iz Inspektorata RS.

Srpskainfo