Foto: Pixabay

BEOGRAD – JP “Pošta Srbije” pokrenula je postupak utvrđivanja odgovornosti u vezi sa slučajem korisnika u niškom naselju Apelovac, kojima tokom februara nije isporučena pošta, jer je zaposleni koji je bio angažovan na dostavi pošiljki u jednom dijelu tog naselja dao otkaz.

U saopštenju Pošte Srbije se precizira da je angažovani na dostavljanju pošiljki jednostrano otkazao ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Navodi se da je Pravna služba Pošte Srbije preuzela je slučaj i da je u toku postupak utvrđivanja odgovornosti svih aktera u ovom procesu, a radi potpunog sagledavanja situacije kontaktiran je i advokat korisnika iz naselja Apelovac.

V.d direktora JP “Pošta Srbije” Zoran Ðorđević rekao je da će biti preduzete odgovarajuće mjere, a odgovorna lica adekvatno kažnjena, ukoliko se eventualno utvrdi postojanje odgovornosti Pošte.

Ðorđević je kazao da su poboljšanje kvaliteta usluga i zadovoljstvo korisnika u cijeloj Srbiji prioritet novog rukovodstva JP “Pošta Srbije” i da se u skladu s tim radi na promjenama sistema isporuka kako bi on postao efikasniji.

“Ove promene podrazumevaju i da će poštari biti adekvatno nagrađeni za svoj rad i zalaganje”, naglasio je Ðorđević.

Nezavisne