LAKTAŠI, 8. aprila – U cilju unapređenja i jačanja međusobne saradnje u zaštiti, pomoći i podršci žrtvama nasilja u porodici i koordinisanog odgovora na suzbijanju i sprečavanju ponavljanja nasilja, zamjenik načelnik opštine Laktaši Darko Stanković, potpisao je Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici.


Protokol je potpisan sa predstavnicima – subjektima zaštite: Policijska stanica Laktaši, JU Centar za socijalni rad Laktaši, JZU Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović“ Laktaši, JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, predstavnicima osnovnih škola “Mladen Stojanović“ Laktaši, “Desanka Maksimović“ Trn, Holandija Slatina, “Georgius A. Papandreu“ Aleksandrovac i predstavnicima organizacija civilnog društva UG “Centar za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši i UŽ “Osmjeh žene“ Laktaši.

U okviru Protokola definisano je postupanje svih navedenih subjekata zaštite kad su odrasla lica i djeca žrtve nasilja u porodici. Predviđeno je imenovanje Grupe za koordinaciju koju će činiti predstavnici subjekata zaštite.

Takođe, Protokolom je predviđeno da Skupština opštine najmanje jednom godišnje razmatra stanje u ovoj oblasti i raspravlja o primjeni adekvatnih mehanizama i njihovom unapređenju.