LAKTAŠI, 25. marta – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjeća da je snazi Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske kojom je zabranjeno kretanje lica sa navršenih 65 godina života i više, kao i zabranjeno kretanje svim licima na javnim površinama u vremenu od 20,00 do 05,00 časova.

90958535_159361391885410_4666715123698630656_n

Zabrana kretanja ne odnosi se na zdravstvene radnike koji su na zadatku, lica kojima je neodložno  potrebna zdravstvena pomoć, pripadnike MUP-a Republike Srpske koji su na zadatku, druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku.

Takođe, od ove zabrane su izuzeta lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada i lica kojima MUP RS izda dozvolu za kretanje.

Lica kojima poslodavac izdaje potvrdu definisana su tačkom 5. Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske.

U potvrdi poslodavca moraju biti navedeni lični podaci radnika (ime i prezime, JMB, broj) za kojeg poslodavac kaže da mu je neophodno njegovo kretanje zbog nesmetanog obavljanja procesa rada i ona mora biti sa rokom važenja do 30.03.2020. godine. Takođe, potvrda mora biti potpisana i ovjerena od strane poslodavca. Uz potvrdu, lice je dužno da ima važeći identifikacioni dokument.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izdaje potvrdu o potrebi kretanja licima koji nemaju poslodavca, a koja se obrate nadležnoj policijskoj stanici izkazajući potrebu za nesmetanim kretanjem (npr. lica starija od 65 godina koja se brinu o starim licima, licima sa posebnim potrebama i sl.).

Svaka zloupotreba navedenih potvrda, biće najstrože sankcionisana.

 

Opština Laktaši