LAKTAŠI, 24. decembra – Omladinska banka Laktaši, u saradnji sa Fondacijom ”Mozaik” i Gradom Laktaši objavljuje poziv za jednog člana ili članicu u odboru.


Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa.

Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja
2) Učešća u raspodjeli fondova
3) Pokretanju vlastitog biznisa

Poziv je otvoren do 11.1.2023. godine (do 23.59 časova), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro.