LAKTAŠI, 16. februara – Sveti Simeon je u vreme vladavine misirskog cara Ptolomej Fila-delfa bio izabran da, kao jedan od znamenite Sedamnaestorice, prevodi Bibliju sa jevrejskog na grčki jezik. Predano i savesno obavljao je svoj posao, ali u trenutku kada je došao do proročanstva proroka Isaije, koje kaže da će devica zatrudneti i roditi sina, Simeon se zbunio i poželeo da reč đeva zameni sa rečju mlada žena i da tako prevede na grčki.

sveti simeon
sveti Simeon Bogoprimac

U tom trenutku, Svetom Simeonu se javio anđeo Božji i objasnio mu da je proročanstvo istinito i da će sam Sveti Simeon imati prilike da vidi dete, Mesiju, rođenog od devojke. Pravedni Simeon se obradovao i zahvalio Bogu na takvom proročanstvu, koje se zaista i obistinilo.

Kada su Isus i Devica Marija došli u hram jerusalimski, Sveti Duh je to dojavio Svetom Simeonu, koji je tada već bio veoma star. Simeon je brzo otišao u hram gde je, po svetlosti koja je oko njih zračila, lako prepoznao Devicu Mariju i Isusa.

Sveti Simeon se danas smatra zaštitnikom dece. Ovim dvema molitvama pomolite se za zdravlje vaše dece:

Sveti Simeon i Ana
Sveti Simeon i proročica Ana

Molitva za malo dete

O Gospode silni, pomiluj i spasi!
I plamičak ovaj smrću ne ugasi!
Detence je ovo ko plamičak sveće,
A bure su svetske i po zvezde strašne;
Slabičak se oganj pod pepeo preće
A pod Tvoju ruku čovečije duše.
Kad se vode dignu i dođu do guše,
I plamen se smanji i oganj ovlaži,
O Gospode spasi, smiluj se, ublaži!
Tako David prorok Tebi se moljaše
Mada on buktinja golema bejaše,
A nejako dete u podnožju neba
I od zlobne želje bolno se koleba
I od zlobne misli zaboli ga glava,
Svaki vetrić zlobe njega raslabnjava.
Ugasilo bi se brzo od vetrova burni’,
Da ti ne spasavaš, Pomagaču žurni.
O Gospode, i sad pomiluj i spasi,
I plamičak ovaj smrću ne ugasi!
Molitvama, Bože, Tvog starog ljubimca,
Simeona svetog, divnog Bogoprimca.

Molitva za bolesno dete

Gospode Isuse Hriste, Ti si došao u ovaj svet kao dete, a iako si istiniti Bog, živeo si u poslušnosti svojim zemaljskim roditeljima. Daj da Tvoje čedo (ime) bodro podnese teret koji mu je nametnut i da bude poslušno onima koje si Ti predvideo da se o njemu brinu. Molimo Te molistivo: pogledaj na njega i u Svojoj neizmernoj ljubavi olakšaj mu patnju. O, Gospode Bože naš, pošalji Svog svetog anđela da ga izleči da bi dostigao punoću života i služio Ti u veri i zahvalnosti u srcu i daruj da postane naslednik Tvoga Nebeskog Carstva. Jer si Ti, Hriste Gospode naš, lekar duše i tela i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada, svagda i u vekove vekova. Amin!

 

 

Izvor: Opanak.net