LAKTAŠI, 18. jula – Opštinu Laktaši, kao jednu od najaktivnijih partnera projekata UNDP-a, posjetila je nova rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, Steliana Nedera, te je tom prilikom razgovarala sa predstavnicima ove lokalne zajednice o mnogobrojnim projektima koji su realizovani u saradnji sa UNDP-om.

„Gospođa Nedera je prije nepuna dva mjeseca preuzela funkciju rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, te je trenutno u obilasku partnerskih opština i gradova u BiH, pa smo tako na današnjem sastanku rezimirali utiske o već realizovanim projektima kao i o onima koji su u procesu realizacije“, rekao je načelnik Laktaša Ranko Karapetrović.

On je dodao da su putem implementacije Projekta integrisanog lokalnog razvoja, koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a, urađeni mnogi strateški projekti i mjere.

Načelnik opštine Laktaši je član Radne grupe za jačanje sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj.

„Što se tiče finansijske podrške ILDP-a u implementaciji strateških projekata, naša Opština je dobila podršku za takva dva projekta, a dobila je i sredstva, tokom poslednjeg ciklusa Finansijskog mehanizma, za treći projekat“, istakao je Karapetrović.

Opština Laktaši je potpisala i Sporazum sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija o implementaciji projekta rekonstrukcije i adaptacije multifunkcionalne sale Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima, u sklopu saradnje sa ILDP projektom. .

Opština Laktaši je učestvovala u mnogim prijektima UNDP-a, kao što su „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, „Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas“, „Projekat oporavak od poplava“, te „Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa u BiH“.

„Pored mnogobrojnih projekata koje smo zajedno ostvarili, posebno sam ponosan na aktuelni  projekat „Rastimo zajedno“, koji obuhvata potpuno opremanje novog vrtića u Aleksandrovcu te djelomično opremanje vrtića u Laktašima i Glamočanima, a koji će doprinijeti poboljšanju rada i usluga predškolskog vaspitanja“, rekao je Karapetrović.

undp

„Imamo veći broj inicijativa, koje smo zajedno implementirali sa Opštinom Laktaši, te bih iskoristila priliku da čestitam timu ove opštine na snažnim rezultatima, a to ih stavlja u bolju poziciju za buduću saradnju, koju ćemo sigurno nastaviti“, istakla je Nedera.

Predstavnici Opštine Laktaši su, zajedno sa delegacijom UNDP-a, obišli i biblioteku, Dom kulture, vrtić u Laktašima, školu u Klašnicama, te Društveni centar opštine Laktaši u Velikom Blašku, gdje je održana prezentacija o dosadašnjim rezultatima projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.