Kontrola brzine u saobraćaju tzv. presretačem od danas do 21. marta vršiće se na putevima koji su u nadležnosti Policijske uprave Prijedor.

Evidentiranje prekoračenja dopuštene brzine kretanja pomoću radarskog sistema “Gatso”, takozvanog presretača, vršiće se u pokretu, istovremeno u dolasku i odlasku.

“Prekršaji evidentirani u odlasku sankcionisaće se direktnom kontrolom, a prekršaji evidentirani u dolasku obrađivaće se naknadno”, saopšteno je uz Policijske uprave Pridjedor.

Iz Policijske uprave su apelovali da svi vozači poštuju saobraćajne propise i pravila, posebno kada je u pitanju ograničenje brzine kretanja, jer odgovorno ponašanje u saobraćaju doprinosi bezbjednosti svih učesnika.