Radi adekvatnog sprečavanja širenja i suzbijanja ptičjeg gripa, apelujemo na građane da je obavezna prijava svakog slučaja uginuća divljih ptica na prirodnim staništima i vodenim površinama.

Obavezna je i prijava povećanog uginuća ili znakova bolesti kod živine i ptica na imanju, nadležnom veterinarskom inspektoru ili veterinaru, saopštili su iz Instituta za javno zdravstvo RS, piše Srpskainfo.

U ovom institutu podsećaju da je u Srpskoj 3. novembra u Veterinarskom institutu RS „Dr Vaso Butozan“ Banjaluka, potrvđen ptičji grip, odnosno virus avijarne influence tipa A kod leša divljeg labuda, na lokaciji u naseljenom mestu Gradiška.

Nadležna laboratorija je, s ciljem utvrđivanja podtipa virusa, uzorke prosledila na dodatna ispitivanja, odnosno serotipizaciju u Srbiju na Veterinarski specijalistički institut u Kraljevu.

Objašnjavaju da nајvеću pаžnju privlаči virus H5N1 kојi је pоkаzао visоku pаtоgеnоst, kаkо kоd pеrаdi tаkо i kоd ljudi. Mеđutim, оvi virusi nеmајu pоtеnciјаl zа intеrhumаnо širеnjе, odnosno širenje sа čоvеkа nа čоvеkа.

– Bolest najčešće nastaje kao posledica direktnog kontakta sa obolelim pticama, ali i indirektnim putem, jer inficirane ptice izlučuju veliku količinu virusa putem sekreta i ekskreta i tako zagađuju zemljište, prašinu, hranu i vodu. Virus može da se prenese i preko tela ili nogu životinja, kao što su glodari. Kontaminirana oprema na živinskim farmama, vozila, hrana, kavezi ili odeća, posebno obuća, mogu da posluže za prenošenje virusa sa farme na farmu. Dakle, glavni rizični faktor za prenos ovog virusa na čoveka je i dalje direktni ili indirektni kontakt sa inficiranom živom ili mrtvom peradi. Dosad nije utvrđen interhumani prenos – kažu u IJZ RS i dodaju da nakon inkubacije od dva do osam dana, u zavisnosti od virulencije uzročnika, infekcija kod ljudi može imati blaži tok u vidu blagih respiratornih infekcija i teški tok koji se manifestuje respiratornim, hemoragijskim, neurološkim i gastrointestinalnim poremećajima.

– Početni simptomi gripe uzrokovane sa A(H5N1) mogu uključivati povišenu temperaturu, 38 stepeni i više, glavobolju, konjunktivitis, opštu slabost, mijalgije, grlobolju, kašalj, rinitis i gastrointestinalne poremećaje. Svi su ti simptomi nespecifični i mogu biti povezani sa cirkulišućim sojevima virusa gripe. Dijareja, povraćanje, bol u stomaku i grudnom košu, krvarenje iz nosa i desni se takođe navode kao rani simptomi kod nekih pacijenata. Može doći i do akutnog encefalitisa, odnosno do virusne upale mozga – objašnjavaju u IJZ RS.

Tokom ove godine, visokopatogenu influencu ptica kod peradi, potvrdile su: Holandija, Poljska, Italija, Danska, Njemačka, Estonija, Češka, Francuska, Litvanija, Rumunija, Bugarska, Slovačka, Švedska, Mađarska, Ukrajina, Finska, Belgija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Blic.rs