LAKTAŠI, 03. marta – Opština Laktaši je uključena u projekat “Povećanje pristupa boljem kvalitetu multi-sektorskih usluga za preživele osobe iz nasilja u porodici i porodično nasilje na lokalnom nivou u skladu sa Istanbulskom konvencijom – II faza”, koji provodi Gender Centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova u Vladi Republike Srpske u opštinama Prnjavor, Brod, Derventa, Gradiška, Srbac i Laktaši.

nasilje-silovanje-djevojcica-foto-Thinkstock

U okviru projekta organizovan je radni sastanak sa predstavnicima institucija, ustanova i organizacija na lokalnom nivou – subjekata zaštite i podrške u slučajevima nasilja u porodici. Sastanku je prisustvovao profesor Ljubo Lepir koji će u narednom periodu provesti  istraživanje među stručnim radnicima odnosno licima koji neposredno imaju dodir sa aktivnostima na slučajevima nasilja u porodici. Koordinator projekta za opštinu Laktaši Sanela Ratković, upoznala je prisutne sa aktivnostima koje će se realizovati u okviru projekta.

Na osnovu analize stavova, vrijednosti i kompetencija direktnih pružaoca usluga žrtvama nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, kroz edukaciju pružaoca usluga, podizanje njihove svijesti, uspostavljanje i provođenje postupaka, razvoj multisektorske saradnje  na lokalnom nivou i kroz donošenje  planova,  programa i mjera,  u narednom periodu na sistemski način baviće se problemom nasilja nad ženama, djevojčicama  i nasiljem u porodici kao jednom od najčešćih vrsta rodno zasnovanog nasilja.

 

Opština Laktaši


Novum
Novum
Novum
Novum