LAKTAŠI, 25. juna – Male hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode (transformirana energija sunčeva zračenja) najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja (u statoru turbine), a potom u mehaničku energiju (u rotoru turbine) vrtnje vratila turbine te, konačno, u električnu energiju u generatoru.

tegosnica-glavna

 

Svjetski energetski trend posljednjih godina je sve veći iskorak ka obnovljivim izvorima energije.

Za male hidroelektrane se smatra da nemaju nikakav štetan utjecaj na okoliš, za razliku od velikih čija se štetnost opisuje kroz velike promjene ekosustava (gradnja velikih brana), utjecaji na tlo, poplavljivanje, utjecaji na slatkovodni živi svijet, povećana emisija metana i postojanje štetnih emisija u čitavom životnom ciklusu hidroelektrane koje su uglavnom vezane za period izgradnje elektrane, proizvodnje materijala i transport.

Upravo jedna takva mala hidroelektrana je dobila šansu da bude izgrađena  i na teritoriji opštine Laktaši. Lokacija planiranog zahvata nalazi se oko 3km nizvodno od mosta na rijeci Vrbas, a obuhvata katastarske parcele na području k.o. Petoševci i k.o. Milosavci.

Iz opštinske Uprave kažu  da će se dana 02.07.2019. godine, u Velikoj sali Skupštine Opštine Laktaši (prvi sprat), u 12 časova, održati javna prezentacija “Projekta izgradnje male hidroelektrane “Prud“ na rijeci Vrbas“, instalisane snage do 250 kW.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da prisustvuju na navedenoj prezentaciji.