LAKTAŠI.23.marta- Kalemljenje voćaka spada u grupu vegetativnog načina razmnožavanja, pod kojim se podrazumeva mehaničko spajanje i fiziološko srastanje podloge i plemke u cilju dobijanja nove voćke. Spada u grupu najrasprostranjenijih načina savremenog razmnožavanja voćaka.

Vrijeme kalemljenja
Kalemljenje se vrši, praktično, u svim godišnjim dobima. Kalemljenje u zimskom periodu ili rano s projleća obavlja se u određenim prostorijama u kojima se treba pravilno regulisati temperatura, vlažnost i prisustvo kiseonika. Prolećni meseci su najpogodniji za razne načine kalemljenja na zrelo, jer je tada najveća aktivnost kambijuma i kretanja sokova.

Vremenski uslovi
Najveći procenat prijema kalemova je na temperaturi između 20 i 25°S, relativnoj vlažnosti vazduha oko 80% i optimalno vlažnom zemljištu. Nije preporučljivo obavljati kalemljenje po kiši (kada je biljka mokra), kao ni po jakom suncu, odnosno visokoj temperaturi (kada se preseci i spojna mesta brzo suše).


Higijena kalemljenja
Neophodno je očistiti podlogu i plemku u predelu kalemljenja i to neposredno pre pravljenja preseka. Kalemljenje izvršiti brzo da se preseci ne bi sušili. Presjeke praviti oštrim i čistim kalemarskim nožem i spojna mjesta ne dodirivati prstima.

Opisaćemo dva najprostija načina kalemljenja voćaka koja se mogu primeniti sa početkom godine.

KALEMLjENjE PROSTIM SPAJANjEM

Ovaj način kalemljenja se odlikuje time što je podloga sa kalem grančicom približno iste debljine.

Na podlozi i kalem grančici napravi se kosi presjek pa se zatim ta dva presjeka spoje, čvrsto uvežu rafijom i premažu kalemarskim voskom. Ovo kalemljenje se obavlja u proljeće u fazi kretanja vegetacije.

Grančice za ovo kalemljenje treba ostaviti u januaru, kalemljenje iz ruke ili „sobno“ kalemljenje obavlja se u toku zime, a kalemovi se čuvaju u supstratu do proleća u odgovarajućoj prostoriji, u kojoj se obrazuje kalus i primi kalem.

KALEMLjENjE ENGLESKIM SPAJANjEM

Ovo kalemljenje razlikuje se od kalemljenja prostim spajanjem po tome, što se na gornjoj trećini proseka i podloge i kalem grančice napravi narez – „jezičak“, po dubini paralelno sa srži (4-6 mm).

Ova dva zareza se uvuku jedan u drugi i zatim se eventualno veže i premaže kalem-voskom. Ovim se kalemljenjem prave veće povrede.

Praktikuje se za gotovo sve vrste voćaka. Može se obavljati u zimskom periodu – „iz ruke“, ili u proleće (mart-april) kada je podloga na stalnom mestu.

/Zdravasrbija.com/