LAKTAŠI.24.marta- Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, te spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a imajući u vidu, da su u posljednje vrijeme, kao i u prethodnim godinama evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova dalekovoda i naftovoda i sl.

Posebno podsjećamo da su lica koja izvrše spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužna mjesto spaljivanja pregledati i ostatke upotpunosti pogasiti, da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću, kao i da su, a više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizovano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, dužni o tome obavijestiti vatrogasce.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123  ili policiju na tel. broj 122.

Pozar

Ovim putem apelujemo na građane da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavaju prirodu i okoliš, jer njihova mala nepažnja može imati velike posljedice.