LAKTAŠI, 10. jula – Prema Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj predviđeno je da maturske zabave budu održavane u prostorijama škola, a ne van njih

 Foto: Srna

Foto: Srna

Prema Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj predviđeno je da maturske zabave budu održavane u prostorijama škola, a ne van njih, osim u kulturnim centrima i sportskim dvoranama, kako deci ne bi bili dostupni alkohol i duvanski proizvodi.

Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske je u Prijedoru za prosvetne radnike ove regije organizovalo prvu u nizu javnih rasprava o ovom nacrtu, a načelnik Odelenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje u ovom ministarstvu Gordana Dukić ocenila je da je to prilika da određene nejasnoće koje su uočene u praksi budu pojašnjene ili otklonjene, kao i da budu dodati članovi Zakona koji će ići u smjeru podizanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa.

– Pre svega, relaksirali smo normu koja definiše broj potrebnih odelenja za osnivanje, odnosno za prestanak statusa centralne škole, tako da će se morati razmatrati situacija kada neka škola ima manje od 14 odeljenja i onda će se tek doneti odluka da li će ta ona izgubiti status i postati devetorazredno odelenje, što znači da se uvažava trenutak da je manje dece u našim školama, pa samim tim i broj odelenja, pojasnila je Dukićeva.

 

Ona je istakla i da je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju preciznije definisano i osnivanje privatne škole, za šta je sada potrebno devet odelenja sa po minimum 15 učenika i da ta škola gubi status ako ima manje od sedam odelenja.

Dukićeva je naglasila da je preciznije definisan i status direktora nakon isteka mandata, kao i utvrđivanje niže cene uplate za popravno, odnosno drugo polaganje stručnog ispita kod provsvetnih radnika u osnovnom obrazovanju.

Ona je podsetila da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila tekst Nacrta ovog zakona i donela zaključak da, zbog njegovog značaja, bude održana javna rasprava.

Dukićeva je istakla da će naredne rasprave biti održane u predstojećih mesec dana.

Nakon rasprava ćemo one predloge koje smatramo konstruktivnim uvažiti i uneti u Zakon koji će ići dalje u skupštinsku proceduru, rekla je Dukićeva.

 Novosti.rs