LAKTAŠI, 4. marta – Povodom 23. aprila – Dana opštine Laktaši, pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Laktaši da dostave svoje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja.


Odlukom o nagradama i priznanjima u opštini Laktaši, ustanovljene su sljedeće nagrade i priznanja:

Povelja “Počasni građanin opštine Laktaši“
Zlatni grb opštine Laktaši
Plaketa opštine Laktaši
Zlatni cvijet mladosti

Za dodjelu navedenih nagrada i priznanja utvrđeni su osnovni kriterijumi i to:

– izuzetan doprinos u razvoju opštine radom i zaslugama u izgradnji, stvaranju i njegovanju odnosa i tradicija sa drugim opštinama i gradovima,

– postignuti značajni rezultati u privređivanju, osvajanju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, novatorstva i racionalizacije,

– ostvareni vrhunski rezultati u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture,

– učinjena djela koja zaslužuju opšte poštovanje i priznanje kao što su djela humanosti, iskazano posebno požrtvovanje u spasavanju ljudi i dobara i ispoljena lična hrabrost,

– opštepriznati rad i djela u očuvanju životne sredine.

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.

Prijedlozi se moraju dostaviti sa obrazloženjem i biografijom – za fizička lica, odnosno sa referensama za pravna i fizička lica u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Prijedloge dostaviti Skupštini opštine Laktaši – Komisija za nagrade i priznanja, Karađorđeva 56, Laktaši.