LAKTAŠI, 07. februara – PREDLOGOM zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske propisana je kazna doživotnog zatvora za najteža krivična dela i najteže oblike krivičnih dela.

Zakonskim odredbama propisana je i kazna oduzimanja vozačke dozvole.

– Povećani su i rokovi zastarelosti krivičnog gonjenja, te rokovi zastarelosti izvršenja kazne. Takođe, povećane su minimalne kazne zatvora kod krivičnih dela trgovina decom, zloupotreba poverenja i terorizma – ističe se u obrazloženju zakonskog rešenja koje bi Narodna skupština Republike Srpske trebalo da razmatra na predstojećoj sednici.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske usklađen je sa GREKO preporukama za krivična dela korupcije.

Sednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 9. februar.

(Nezavisne novine)