LAKTAŠI, 2. jula – U organizaciji “Centra za društveni razvoj”, na području Grada Laktaši provedena је anketa o radnim pravima među zaposlenim stanovništvom. Ova inicijativa imala je za cilj prikupljanje informacija od zaposlenog stanovništva, kako bi se procijenilo stanje poštovanja ili kršenja njihovih radnih prava na radnom mjestu u gradu.


Istraživanje je pokazalo da radnici većinski nisu organizovani u sindikat kod poslodavca, te je evidentan nedostatak redovnih obuka o radnim pravima. Takođe, jedan od najznačajnih zaključaka istraživanja je da značajan broj zaposlenih (39.1%) prima dio ili cijelu platu “u kovertama”, što predstavlja kršenje zakona i izloženost zaposlenih ekonomskoj nesigurnosti.

Takođe, prikupljeni su podaci i od organizacija civilnog društva, a anketa se fokusirala na više ključnih aspekata, uključujući procjenu razumijevanja zakonskih okvira, međunarodnih standarda i pravnih mehanizama zaštite. Takođe, analizirani su kapaciteti organizacija za zagovaranje radnih prava, uključujući njihove resurse, znanja, vještine i iskustva u ovoj oblasti.

U ovom segment istraživanje je pokazalo da se organizacije civilnog društva na području grada Laktaši prioritetno ne bave zaštitom radničkih prava, niti pružaju edukacije onima čija bi ova prava mogla biti ugrožena. Takođe, organizacije su pokazale skromne kapacitete da se bave ovim pitanjima.

Detaljne rezultate istraživanja možete pronaći na internet stranici Centra za društveni razvoj www.cdr.org.ba  (“Dokumenti su izrađeni uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj ovih dokumenta je isključiva odgovornost Udruženja građana “Centar za društveni razvoj” i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije”).

Istraživanje je provedeno u okviru projekta „EU Podrška Unapređenju Radnih i Ljudskih Prava kroz Digitalizaciju“, kojeg finansira Evropska Unija u okviru Tematskog programa za ljudska prava i demokratiju za period 2022‐2023. godine. Projekat će doprinijeti jačanju znanja zaposlenih u BiH o digitalnim i radnim pravima, te sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, kako bi se podržao dostojanstven rad.