LAKTAŠI, 16. jula – Kako “Glas Laktaša” saznaje, ovih dana je načelnik Opštine, Ranko Karapetrović, potpisao Sporazum Razvojnog programa Ujedinjenih nacija o implementaciji projekta Integrisanog lokalnog razvoja, koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a. U pitanju je projekat rekonstrukcije i adaptacije multifunkcionalne sale u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima.

    

 

Kroz projekat Rekonstrukcije i adaptacije multifunkcionalne sale u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima, stvoriće se preduslovi za povećanje broja pozorišnih predstava, te drugih događaja koje organizuje ova ustanova, kao i renoviranje prostora od 530 metara kvadratnih, kao i nabavka novih stolica.

laktasi-kc Laktasi-Kinosala1

Tokom 2017. godine ILDP je uspostavio sistem mjerenja ostvarenog napretka jedinica lokalne samouprave, u provođenju procesa strateškog planiranja i upravljanja lokalnim razvojem, te je s tim u vezi Opština Laktaši, od ukupno 22 opštine, osvojila treću nagradu za najbolju jedinicu za upravljanje razvojem i iznosu od 69.400 konvertibilnih maraka.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 139,166.64 konvertibilnih maraka, od toga je 69,244.00 doprinos UNDP-a, a ostalo je sufinansiranje Opštine Laktaši.