LAKTAŠI, 08. septembra – Novi objekat terapijsko-smještajnog centra banjalučkog Zavoda “Dr Miroslav Zotović” u Slatini, domaćin je simpozijuma “Hirurško liječenje i rehabilitacija povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema – bazična razmatranja, kontroverze, savremeni stavovi i inovacije”.
  Slatina

Na simpozijumu “Hirurško liječenje i rehabilitacija povreda i oboljenja perifenog nervnog sistema” učestuvuju ljekari i univerzitetski profesori iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Predavači i ljekari iz Republike Srpske i regiona, njih 26, sa kolegama će podijeliti znanja i iskustva iz oblasti dijagnostike, liječenja i rehabilitacije povreda i oboljenja perifernog nervnog sistema.

Načelnica Odjeljenja za neurorehabilitaciju Zavoda “Dr Miroslav Zotović”, Tatjana Bućma, rekla je da hirurški dio oboljenja perifernog nervnog sistema u našoj zemlji nije dovoljno razvijen, zbog čega se veliki broj pacijenata upućuje na liječenje u Srbiju. Istakla je da je zato ovaj simpozijum važan za razmjenu iskustva i uspostavljanje veće saradnje u oblasti rehabilitacije kako bi se ostvarilo aktivno liječenje takvih pacijenata.

Sa ciljem uspješne rehabilitacije i poboljšanja kvalitete života pacijenta, saradnja ljekara Srbije i Republike Srpske i u ovoj oblasti od izuzetnog je značaja.

Načelnik Odjeljenja za bolesti i povrede preifernih nerava KC Srbije, Lukas Rasulić, istakao je poseban značaj dugogodišnje saradnje sa Zavodom u liječenju svih pacijenata, a danas je, kako je naveo, svrha ovog simpozijuma da se prikaže značaj multidisciplinarnog liječenja ovih pacjenata od strane svih specijalizovanih stručnjaka koji učestvuju u liječenju.

Zavod za fizikalnu mediciju i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” organizator je i domaćin mnogobrojnih predavanja, sa ciljem unapređenja usluga koje nudi.

Pomoćnik direktora Zavoda, Snježana Novaković Bursać, rekla je da im to daje određenu autonomiju da se razvijaju i rade u pravcima za koja osjete da imaju potrebu, kako bi se otklonili određeni nedostaci. Istakla je da se u Zavodu nadaju da će u saradnji sa kolegama iz Srbije sljedeće godine raditi na razvijanju novih usluga.

Ovaj rehabilitacionici centar u blizini Banjaluke pacijentima nudi usluge dijagnostike, liječenja, hirurgije, različite oblike prevecije i tretmane, kao i ortopedska pomagala.

 

Glas Srpske