LAKTAŠI, 13. oktobra – Odbornici  Skupštine Grada Laktaši usvojili su danas nacrt rebalansa budžeta za 2023. godinu, informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja na području Grada Laktaši, kao i odluku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć za novorođeno dijete.


Pravo na ostvarivanje jednokratne pomoći se odnosi na svako dijete rođeno od 01.01.2023. godine, a opšti uslov za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta je da podnosilac zahtjeva (roditelj, samohrani roditelj staratelj, usvojilac) ima prijavljeno prebivalište najmanje godinu dana na području Grada.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta podnosi se po rođenju djeteta, a najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je dijete rođeno.

Odbornici Skupštine Grada Laktaši razmatrali su, na današnjoj sjednici o 27 tačaka dnevnog reda i sve su usvojene.