LAKTAŠI, 02. oktobra – Ovih dana opština Laktaši raspisala je Кonkurs za dodjelu stipendija srednjoškolcima, sa ovog područja. Rok za podošenje prijava je 20. oktobar 2020. godine.

Stipendisti srednjoškolci koji su ispunili uslov za produženje stipendije dužni su dostaviti potrebna dokumenta najkasnije do 31. oktobra.

Kad je riječ o uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi jedan srednjoškolac dobio stipendiju, u objavljenom Konkursu navode da pravo na stipendiju imaju:

  • dobitnici diplome “Vuk Karadžić” (za 1. razred)
  • odlični učenici u svim razredima osnovne škole sa odličnim uspjehom u srednjoj školi (od 2.razreda)
  • talentovani učenici
  • učenici deficitarnih zanimanja ( obućar, zidar,varioc, dimnjačar i krojač)
  • djeca RVI od prve do četvrte kategorije invalidnosti i kako kažu nadležni, djeca palih boraca.

Informacije o stipendiranju mogu se dobiti na telefon broj 051/334-239 i na web stranici Opštine www.laktasi.net.