LAKTAŠI, 09. novembra – Riječ kandilo dolazi od latinske riječi candela što znači svijeća. U hrišćanskoj Crkvi, kandilo se stavlja ispred Svetih ikona. Kandilo koje se nalazi ispred Razapetoga, u oltaru, održava se uvijek upaljenim i zbog toga se naziva “neugasivo” kandilo.

 kandilo
Kandilo se takođe stavlja pred kućni ikonostas i pali se svakoga dana, u skladu sa pravoslavnom tradicijom. To je običaj koji čuva duboku hrišćansku simboliku vezanu za Svjetlost Hristovu koja obasjava svakog čovjeka, zagrijava nadu, koja tješi i saučestvuje u beskrajnim satima samoće.
Paljenje kandila sadrži u sebi simboliku darivanja žrtve poštovanja i časti prema Bogu i Njegovim svetiteljima. Takođe, simbolizuje Hristovu Svjetlost koja osvjetljuje svakog čovjeka, kao što simbolizuje i poznatu Gospodnju zapovijest da mi, hrišćani, treba da budemo svjetlost svijetu.
Jelej, tj. ulje koje gori u našim kandilima, ” jelej Božiji preslikava” , piše Sv. Simeon Solunski, dakle, milost Božiju koja se projavila kada se Nojev golub vratio u barku da bi označio kraj potopa, noseći u kljunu maslinovu grančicu; ili kada je Isus, moleći se usrdno, zalio kapljicama svoga znoja maslinu, pod kojom je klečao one stradalne noći na Maslinovoj Gori. Naravno, svi znamo koliko je beskrajno uzvišenija od materijalne ona unutrašnja, svetoduhovna svjetlost. Pisao je, dakle, bogonosni otac Grigorije Nazijanzin: ”Osvijetlimo…… jezik”, a dopunjava njegov kritičar ” Da li je to zaista postignuto?”
Ulje simbolizuje beskrajnu milost Božiju, ali i kandila simbolizuju Crkvu koja prenosi Božansku milost i prosvjećuje. Kandila simbolizuju, nesumnjivo, i same svetitenje čija je Svjetlost zablistala, prema riječima Gospodnjim: ” pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.”
Mnogo je razloga zbog kojih bi mi, hrišćani, trebali da palimo kandilo, kao npr:
– da nas podsjeća na potrebu za molitvom
– da osvećuje prostor i odgoni mrak tamo gdje preovlađuju sile zla
– da nas podsjeća da je Hristos jedina istinita Svjetlost i da je vjera u Njega Svjetlost
– da nas podsjeća da naš život treba da bude svijetao
– da nas podsjeća na to da, kao što je kandilu potrebna naša ruka da bi se upalilo, tako je i duši potrebna ruka Božija, tj. Njegova blagodat
– da nas podsjeća na to da naša volja mora da gori i da se žrtvuje
– radi ljubavi Božije, itd.
Podrazumijeva se da ulje u kandilima treba da bude maslinovo i naravno, koliko je moguće, što boljeg kvaliteta. Inače, Gospod se molio u Maslinovom vrtu, a hram sa kandilima se preobraća u novi vrt  maslina (misli se na ulje) i božanske milosti. Ulje u kandilima nas podsjeća na Božije milosrđe , a njihova svjetlost na naš život koji treba da bude svijetao i svet.
Blještavost (sjaj) hrama simbolizuje božansku svjetlost prisustva Božijeg koje prosvećuje srca ne samo novokrštenih nego svih hrišćana. Gospod je ovu veliku istinu o Sebi projavio kroz sledeće riječi: ” Ja sam svjetlost svijetu” (Jov. 8.12). On je svjetlost ne samo zbog Njegovog učenja, već prije svega zbog Njegove svijetle pojave. To se naručito potvrđuje kroz Njegovo čudesno Preobraženje gdje ” se zasija lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svjetlost” (Mat. 17,2).
U Simvolu Vjere, Sin Božiji se prikazuje kao ”svjetlost od svjetlosti”. Takođe, na Večernjoj službi, himnograf predstavlja Gospoda kao ”svjetlost tihu”. I hrišćani kroz svete tajne Crkve i uz duhovnu borbu mogu da prime svjetlost blagodati Svetoga Duha, te da je isijavaju njihovim životom.
U besjedi ”na gori” Gospod je, savjetujući svoje učenike, rekao: ” Vi ste svjetlost svijetu… tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima”(Mat. 5,14-16). Ovde se jasno vidi da svjetlost Hristovih učenika predstavljaju dobra djela njihovog svetoduhovnog života. Svetitelji će u drugom životu ličiti na Gospoda, postaće ”bogovi po blagodati”. Ovo jasno izražava Gospod kroz proročke riječi: ” Tada će pravednici zasijati kao sunce u Carstvu Oca svoga.”(Mat. 13,43).
Prevod sa grčkog : Anđelka Radulović
/Manastir Lepavina/