LAKTAŠI, 27. JANUARA – Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković, v.d. pomoćnika direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti Aleksandar Deurić i v.d. pomoćnika direktora za nadzor Dejan Đukanović posjetili su danas organizacionu jedinicu RUGIPP-a u Laktašima.


Na sastanku sa šefom Područne jedince Laktaši Tatjanom Smiljić Petrušić dogovoreno je da se svi projekti od značaja za razvoj ove lokalne zajednice rješavaju u što kraćem roku, s obzirom da je u ovoj lokalnoj zajednici planiran veliki broj investicionih projekata u narednom periodu.

Shodno planiranim aktivnostima, dogovoreno je da se radi i na bržem osnivanju katastra nepokretnosti, zatim rješavanju upravnih predmeta u prvom stepenu i unapređenju usluga radi povećanja zadovoljstva građana i drugih korisnika usluga.

”Dobijanjem statusa grada u Područnoj jedinici Laktaši se očekuje povećan obim posla obzirom na planirane razvojne aktivnosti u ovoj lokalnoj zajednici i shodno tome potrebno je na vrijeme organizaovati rad Područne jedinice Laktaši, kako bi adekvatno odgovorili na poslove iz zadatke iz nadležnosti područne jedinice”, istakao je Stanković.