LAKTAŠI, 4. januara – Gradska uprava Grada Laktaši obavještava javnost da je dokument „Strategija omladinske politike Grada Laktaši za period 2023-2027. godina“ dostupan javnosti i da će u vezi sa istim biti oragnizovane javne konsultacije.


Nacrt Strategije omladinske politike Grada Laktaši za period 2023-2027. godina izradio je Tim za izradu Strategije omladinske politike Grada Laktaši, koji čini 15 predstavnika Gradske uprave, udruženja građana i omladinskih organizacija.

U toku procesa izrade dokumenta korišteni su vlastiti ljudski resursi i raspoloživa tehnika, što pruža dodatnu podršku mladima sa područja grada Laktaši, stavljajući ih kao prioritet, a posmatrajući kao veliki razvojni potencijal i buduće nosioce razvoja.

Dokument je izrađen u cilju odgovara na potrebe mladih i obezbjeđuje sistemsko unapređenje stanja u oblastima koje su područje interesovanja mladih. Partnerski odnos i saradnja između mladih i lokalne zajednice, na području grada Laktaši, sistemski se provodi od 2003. godine, poštujući načela i principe Evropske povelje o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou.

Izradi dokumenta prethodila je analiza Ankete o stanju i potrebama mladih na području grada Laktaši, praćenje i prethodne analize vezano za populaciju mladih kao i Informacija o društvenom položaju mladih.

Pozivamo zainteresovane građane i organizacije da do 31.01.2023. godine dostave komentare na nacrt Strategije omladinske politike Grada Laktaši za period 2023-2027. godina, na e-mail: dijana.kodzo@laktasi.net i goran.vujakovic@laktasi.net. O terminu održavanja javnih konsultacija, javnost će biti blagovremeno obaviještena.