LAKTAŠI, 27. oktobra – Telekom kompanija Blicnet u ovoj godini posebnu je pažnju posvetila širenju mreže i dostupnosti usluga na novim područjima. U 2017. godini usluge su dostupne u još većem broju gradova, a radi širenja i praćenja napretka u poslovanju još 2016. otpočeli su sa uvođenjem poslovnog softvera SAP ERP (Systems Applications and Products Enterprise Resource Planning).

SAP_Innovation_Center_2014_005_t@900x600

SAP ERP je jedan od najpoznatijih informacionih programa u svijetu jer kompanijama omogućava praćenje produktivnosti i ekonomičnosti u realnom vremenu.

 

„Zbog stalnog rasta kvaliteta naših usluga i našeg tržišnog udjela, odlučili smo da postojeći softver zamijenimo softverom koji će biti fleksibilan i u mogućnosti da prati brze promjene u našim kompleksnim poslovnim procesima i našem poslovanju. Važno nam je da u pravo vrijeme dobijamo relevantne podatke sa kojima možemo odlučivati  o našoj budućoj strategiji “, rekao je gospodin Simon Furlan, direktor kompanije Blicnet.

Velike svjetske kompanije poput IBM-a ili Vodafone-a koriste SAP. Na regionalnom tržištu primjer dobre prakse prilikom uvođenja SAP rješenja jeste kompanija Telekom Slovenije koja je inače i vlasnik Blicneta.

„Naša matična kuća već dugo vremena koristi SAP. Nakon odličnog iskustva i ostale povezane firme integrisale su ovo rješenje. To je bio i dodatni razlog da  i mi uvedemo SAP i tako ostvarimo koordinaciju naših procesa sa procesima u okviru Telekom Slovenija grupe“, naveo je gospodin Furlan.

Integracija novog poslovnog softvera nije bio lak zadatak. Prije uvođenja novog rješenja bilo je potrebno identifikovati sve poslovne procese u kompaniji, iskoristiti priliku i unaprijediti procese, te izvršiti prenos baza podataka i potom ih povezati sa novim jedinstvenim sistemom koji pojednostavljuje upravljanje procesima.

Ljubica Đurašinović, finansijski direktor u Blicnetu i vođa projekta za  implementaciju SAP-a, kazala je da su u Blicnetu sada integrisani različiti softverski moduli: “Uveli smo modul zaevidentiranje nabavke i magacinskog poslovanja, kao i module u kojima se evidentiraju korisnički ugovori i povezuju podaci o prodaji naših usluga. Takođe smo integrisali modul za vođenje poslovnih knjiga društva, modul koji upravlja ljudskim resursima, kao i module za potrebe izvještavanja i analize profitabilnosti poslovanja”, navela je gospođa Đurašinović.

Ističe da je cijeli projekat realizovan profesionalno zahvaljujući projektnim timovima koji su svakodnevno pratili integraciju novog sistema i obučavali zaposlene.

Upotreba novog softvera i poboljšavanje internih organizacionih procesa povećava pozitivno iskustvo u korištenju Blicnet usluga. Naime, sada je za korisnike značajno skraćeno vrijeme za dobijanje detaljnijih informacija, novi procesi omogućavaju bržu reakciju prema potrebama korisnika, brži uvid o kretanju opreme na terenu, bržu nabavku opreme i uređaja, i generalno još bolje funkcionisanje usluga i sistema u cjelini.