LAKTAŠI, 13. marta – U prostorijama Opštinske uprave opštine Laktaši održan je prvi radni sastanak Partnerske grupe u procesu revizije „Strategije razvoja opštine Laktaši za period 2014-2024. godine“, na kojem je predstavljen nacrt revidovane Strateške platforme.

admin-ajax
Partnerska grupa za razvoj je mehanizam za građansko učešće u planiranju lokalnog razvoja i pored Opštinskog razvojnog tima i sektorskih timova za ekonomski, društveni razvoj i zaštitu životne sredine, ključno je tijelo u procesu revidovanja strateškog dokumenta.
Načelnik opštine Laktaši, Ranko Karapetrović je istakao da oblast strateškog planiranja još uvijek nije zakonski uređena, te da ne postoji Strategija razvoja Republike Srpske. Kao član Radne grupe za unapređenje sistema za strateško planiranje i upravljanje razvojem na nivou Republike Srpske, naveo je da su već preduzeti određeni koraci ka zakonskom uređenju oblasti strateškog planiranja i upravljanja razvojem te njihovom usklađivanju sa direktivama Evropske unije. Istakao je da će se u narednom periodu raditi na dodatnom usaglašavanju budžeta sa usvojenim strateškim ciljevima i pravcima djelovanja.

Ranko-Karapetrovic
Koordinator Opštinskog razvojnog tima, Jelena Majkić, predstavila je revidovanu Socio-ekonomsku analizu, sa sažetim pregledom ključnih izmjena socio-ekonomskog stanja u odnosu na stanje iz 2013. godine. Takođe, predstavila je revidovanu SWOT analizu, strateške fokuse, viziju i strateške ciljeve, te navela da je ovaj dokument u formi nacrta. Poziva građane, organizacije i institucije da daju svoje komentare do petka, 15.03.2019. godine na e-mail jelena.majkic@laktasi.net

Da biste pogledali kako izgleda dokument nacrta Strateške platforme, kao i prezentacija sa prvog radnog sastanka Partnerske grupe, iz opštinske upravu pozivaju da posjetite njihov sajt, na kojem se nalaze revidovana strateška platforma-prezentacija, kao i nacrt revidirane Strategija razvoja opštine Laktaši za period 2019-2024. godina, u elektronskom obliku.