LAKTAŠI, 06. aprila – Da idemo ispred svih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini govori i činjenica da učestvujemo u sufinansiranju stručnog usavršavanja naših trenera. Naime “EHF” – evropska rukometna federacija insistira da svi rukometni treneri koji rade u klubovima i školama rukometa moraju da imaju zvanično priznatu diplomu za rad, od mlađih uzrasnih kategorija do seniorskih ekipa i od 2019 godine sve države potpisnice “RINCK’’ KONVENCIJE o zajedničkom PRIZNAVANJU STANDARDA I SERTIFIKATA u oblasti EDUKACIJE RUKOMETNIH TRENERA U EVROPI vrše edukaciju trenera.

 

Bez obzira na završen fakultet neće biti moguć rad u klubovima bez zvanično priznatih diploma. Naime usavršavanje je predviđeno u četiri kategorije (starosne kategorije igrača). S obzirom da RS BiH nije potpisnica navedene konvencije naš trener je išao na stručno usavršavanje i predavanje Modula 1. u Republiku Makedoniju u sklopu edukacije trenera Rukometnog saveza Makedonije. Predavanje je sprovodito u Sportskom centru Istatov, smještaj je bio u Hotelu Istatov u Novom Dojranu na predivnom Dojranskom jezeru.

Čast nam je i zadovoljstvo što je naš trener prvi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini uspješno prisustvovao predavanjima, demonstracijama i na kraju praktičnim prikazima na zadate teme, te dobio diplomu rukometnog trenera 1. nivoa sa kojom može da radi u bilo kom klubu u Evropi sa mlađim uzrasnim kategorijama. Izuzetno nam je drago da je prof. Gino Strezovski, predsjednik trenerske organizacije Makedonije i profesor na Fakultetu za sport pohvali trud, rad i prikazano znanje našeg trenera. Naravno klub će učestvovati i u daljom usavršavanju svojih trenera. Bravo treneru! Zahvaljujemo se ovim putem prof. Gino Strezovskom,  Doc. Dr. Vlatku Nedelkovskom i naravno dekanu Fakulteta za sport u Skoplju Prof. dr Lenče Aleksova Veličkovska, svim ostalim predavačima i trenerima, nastavljamo sa saradnjom.

 

 

http://orklaktasi.net