LAKTAŠI, 20. novembra – Opština Laktaši obavještava građane, pravna lica i preduzetnike sa područja opštine Laktaši da je, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 21. novembar, neradni dan. Taj dan ne radi Opštinska uprava Laktaši, republički organi i organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Kako se navodi u saopštenju na zvaničnom sajtu opštine, Načelnik Karapetrović, donio je odluku o izuzetnim slučajevima, koji ne podliježu gore pomenutoj odluci.

opstina-laktasi

Izuzetno, u skladu sa važećom Odlukom o radnom vremenu pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost i Zaključkom Načelnika opštine, mogu da rade:
1) u vremenu od 00:00 do 24:00 časa:
– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine, kolača, i prodaje istih,
– trgovinski objekti tipa „dragstor“,
– trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu „Banja Luka“ Mahovljani,
2) u vremenu od 07:00 do 11:00 časova:
– trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama,
3) u vremenu od 07:00 do 12:00 časova:
– frizerski i kozmetički saloni i privredni subjekti koji se bave automehaničarskim i vulkanizerskim djelatnostima,
4) u vremenu od 07:00 do 16:00 časova:
– trgovine na malo pogrebmnom opremom i cvijećem.

Ugostiteljski objekti, osim objekata u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Laktaši, u dane praznika mogu da rade jedan sat duže.

U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, civilna zaštita, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdjevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.