LAKTAŠI, 10. septembra – Sutra, 11. septembra, Crkva Hristova se sjeća svirepog ubistva Svetog Jovana Krstitelja, koji je u crkvenom kalendaru upisan kao Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, a u narodu je poznat kao Usječenje.

Usiječenje

Na ovaj dan se strogo posti i ne jede se ništa što ima crvenu boju jer podsjeća na prolivenu krv Svetiteljevu. Prije podne vjernici odlaze u hramove na Svetu Liturgiju. I Usječenje kao i svi dogadjaji iz života Crkve Hristove dobijaju tek svoj smisao ako smo na taj dan učestvovali na Svetoj Liturgiji. Život vjernika bez Liturgije je kao život novorođenčeta bez majčinog mlijeka.

Sveti Jovan Krstitelj je živio svetim načinom života. Kao takav uživao je veliko poštovanje i bio omiljen u narodu. Car Irod, na nagovor svoje razjarene i sujetne žene, naređuje da se Svetitelju odrubi glava. Sveti Jovan se protivio braku Iroda sa Irodijadom, suprugom svoga brata Filipa. To je osnovni motiv ovoga zločina nad pravednikom. Irodijada je jedino mogla nahraniti svoju sujetu time što će Svetitelj biti pogubljen. Na proslavi koja je bila organizovana na dvoru Irodovom, kćer Irodijadina je toliko oduševila Iroda svojim plesom i on oduševljen u pripitom stanju joj obećava dati šta god zatraži od njega. Ona, na nagovor matere, traži glavu Svetiteljevu na tanjiru.          Carevi dželati posijeku Svetitelja i glavu njegovu na tanjiru daju ćerci, a ćerka majci. Irodijada je glavu zakopala na svom dvoru, a učenici su uzeli tijelo Jovanovo i sahranili.

usiječenje2

ISIS likvidira hrišćane u Egiptu

 Ovaj događaj treba da podstakne svakog čovjeka na razmišljanje i na borbu protiv razjarenosti i sujete. Na borbu protiv zla. I danas je mnogo događaja gdje pravedan čovjek strada zbog nečije samovolje, oholosti, sujete i “bjesnila”. I danas mnogo ljudi pati i strada zbog nekoga ko je pun svake mržnje i lukavstva. I u naše “demokratsko” vrijeme, u vrijeme tzv. “ljudskih prava” mnogi tlače i ugnjetavaju pod tim parolama. I danas negdje neki Jovan strada zbog samovolje i oholosti neke Irodijade.

Сродна слика

 

Hrišćanski način života je život pun ljubavi prema svima i prema svemu. Hrišćanin čini dobra djela bezuslovno, ne očekujući ništa zauzvrat. Takva je njegova priroda. Onaj koji u sebi gaji mržnju prema bilo kome nije hrišćanin. On može da se naziva hrišćaninom, ali Gospod ga neće prepoznati. On će prepoznati samo čisto srce.

O ovom događaju možete više pročitati u Matejevom jevanđelju i knjizi Žitija svetih

Za “Glas Laktaša”:  jerej Stanko Ćelić