LAKTAŠI, 24. aprila – Povodom pogrešnih tumačenja i nedoumica koje je izazvala Instrukcija Republičkog pedagoškog zavoda Ministartvo prosvjete i kulture RS poslalo je saopštenje u kojem su obavijestili javnost da je način vrednovanja znanja učenika na kraju školske 2019/2020. godine definisan Uputstvom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika prilikom izvođenja nastave na daljinu (objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 39/20).

Saopštenje Vam prenosimo u cjelosti:

“Uputstvom je definisano da nastavnici aktivno prate rad učenika, podstiču njihovu aktivnost i saradnju, bilježe aktivnosti, osmišljavaju načine i zadatke koji najviše odgovaraju učenicima i zakonitostima predmeta koji predaju. Tačkom 11. navedenog uputstva propisano je da se praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika može vršiti putem pisanih i usmenih provjera znanja, na način i u obimu u kojem je to moguće prilikom nastave na daljinu. Tačkom 12. propisano je da pisana provjera znanja može biti putem niza zadataka objektivnog tipa, odabrane teme za rad, eseja, virtuelnog grupnog rada, prezentacija, istraživačkih zadataka i drugih načina pisanih provjera znanja. Nastavnici mogu učenicima dostavljati pismene radove putem elektronske pošte, digitalnih platformi za učenje na daljinu ili upotrebom drugih servisa za razmjenu poruka, a urađene radove učenici mogu na isti način vraćati nastavnicima da ih pregledaju i ocijene.

U pojedinim medijima došlo je do pogrešne interpretacije Instrukcije Republičkog pedagoškog zavoda o načinu primjene Uputstva o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika na daljinu, a u kojoj se navode i termini za pismenu provjeru znanja za učenike od 4. do 9. razreda, budući da je navedena precizna dinamika realizacije pismenih provjera. Riječ je zapravo o usmjerenjima prosvjetnim radnicima sa jasnim terminima za provjeru znanja kako ne bi došlo do preklapanja termina prilikom dostavljanja zaduženja učenicima, a nikako o obaveznom vidu provjere znanja.

Instrukcija Republičkog pedagoškog zavoda usmjerena je, prije svega, na obavezu nastavnika da  vode računa o dnevnom opterećenju učenika, što je takođe propisano Uputstvom. Nastavnik može, ali nije obavezno da dostavlja učenicima vrstu pisane provjere (zadatke, temu za rad i drugo) u dogovoreno vrijeme, na dogovoreni način i sa obavezno definisanim uslovima za rad (vrijeme rada, samostalnost u radu učenika, način i vrijeme dostavljanja urađenog i drugo). Dostavljena tabela sa terminima pismene provjere služi nastavnicima kao okvir za eventualnu pismenu provjeru znanja, o kojoj će odlučivati sami nastavnici na osnovu njihove procjene o potrebi takve vrste provjere. Još jednom podsjećamo, pismena provjera ne podrazumijeva isključivo testiranje učenika, nego i provjeru znanja putem niza zadataka objektivnog tipa, odabrane teme za rad, eseja, virtuelnog grupnog rada, prezentacije, istraživačkih zadataka i drugih načina pisanih provjera znanja.

Ministarstvo prosvjete i kulture uspješno je organizovalo izvođenje nastave na daljinu za osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj i pokazalo za kratko vrijeme da je obrazovni sistem u Republici Srpskoj spreman za potpunu primjenu informacionih tehnologija u nastavi. Nastavnici su spremno odgovorili izvođenju nastave na daljinu, a jedan broj onih koji su zaposleni u osnovnim školama uložio je dodatne napore da snimi predavanja u programu Televizije Republike Srpske kako bi osnovcima na najbolji način približili novo gradivo te zadali zadatke za provjeru.

Ministarstvo prosvjete i kulture zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom, rukovodstvom škola, nastavnicima i roditeljima posvećeno je organizovanju nastave i u ovim specifičnim uslovima kako bi učenici uspješno završili školsku godinu”.

Nezavisne