Oprobajte svoju moć brzog zaključivanja.

Zašto su ove zagonetke koje se igraju sa mozgom tako teške? Pogledajte da li možete pronaći odgovore!

1. Pričam bez usta i čujem bez ušiju. Nemam nikoga, ali oživljavam sa vetrom. Ko sam ja?

Ova zagonetka se oslanja na to da vas navede da razmišljate o ušima i ustima. Dobijate mali nagoveštaj o vetru koji će vas podstaći da razmišljate široko i izbegavate doslovno.

Odgovor: Eho

2. Merite moj život u satima, a ja vam služim isticanjem/proticanjem. Brz sam kad sam tanak, a spor kad sam debeo. Vetar je moj neprijatelj.

Zagonetke žele da vas zbune, a ova funkcioniše tako što vas pogađa detaljima iz svakog ugla. Veliki nagoveštaj dolazi na kraju sa vetrom. Čemu vetar najviše preti? Morate napregnuti mozak da biste smislili nešto malo i neočekivano.

Odgovor: sveća

3. Imam gradove, ali ne i kuće. Imam planine, ali ne i drveće. Imam vodu, ali ne i ribe. Šta sam ja?

Ova zagonetka ima za cilj da vas zbuni i navede da se fokusirate na stvari koje nedostaju: kuće, drveće i ribe. Možda ćete pretpostaviti da morate razmišljati o nečemu neživom.

Odgovor: mapa