LAKTAŠI, 14. aprila -Upis djece u prvi razred za školsku 2018/19. godinu vršiće se  u mjesecu aprilu i maju 2018. godine, u svim osnovnim školama laktaške opštine, a upisuju se djeca rođena u periodu od 01. septembra 2011. do 01. septembra 2012. godine.

 upis u prvi razred

Potrebno je da roditelji pripreme sljedeću dokumentaciju:
1. Djetetov izvod iz matične knjige rođenih,
2. Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove o
zdravstvenoj sposobnosti djeteta za polazak u školu;
3. Potvrdu o mjestu prebivališta djeteta ( za upis u JU OŠ „
Desanka Maksimović“ u Trnu potvrda o mjestu prebivališta
vezana je za mjesta Trn, Jablan, Bukovica, Šušnjari ili
Glamočani );
4. Knjigu za praćenje razvoja i učenja djeteta ukoliko je dijete
pohađalo predškolsku ustanovu.

Oš D. Maksimovic
Roditelji čija djeca nisu dobila poziv, a rođena su u periodu koji je naveden, treba da se jave u Stručnu službu škole radi evidentiranja i zakazivanja termina upisa djece.

Knjiga za praćenje razvoja i učenja djeteta je “novitet” ove godine, i to je dokument koji posjeduju djeca koja su redovno pohađala predškolsku ustanovu. Podaci koje sadrži ova “knjiga” odnose se na samo dijete, njegove karakteristike, sklonosti i interesovanja, fizički razvoj, i aspekte intelektualnog i  socio-emocionalnog razvoja.