LAKTAŠI, 23. maja – Nastavnim planom i programom za deveti razred osnovne škole, predviđeno je da se u toku radne godine sa učenicima razgovara o njihovoj profesionoalnoj orijentaciji. Cilj je da im se omogući da se upoznaju sa  što više zanimanja, te da im se olakša izbor koji je u skladu sa njihovim interesima i mogućnostima.

termoklima2

 

Očekivani ishodi ovakvog pristupa, uglavnom su do sada ostvarivani kroz časove vaspitno-obrazovnog rada, i upoznavanje sa srednjim školama u regionu.

 

Međutim, ovih dana smo svjedoci da se u našem školstvu dešavaju i određeni, pozitivni pomaci, pogotovo kad je u pitanju OŠ “Desanka Maksimović” Trn.

Termoklima

Učenici devetog razreda posjetili su preduzeće „Termo-klima“ d.o.o u Trnu, koje je  jedan od nosilaca privrednog razvoja u  lokalnoj zajednici. Bila je ovo prilika da se upoznaju sa zanimanjima karakterističnim za ovaj vid proizvodnje, i eventualno se odluče za upis u odgovarajuću srednju školu.

termoklima1