TRN, 22. maja – Obavještavaju se mještani Trna da će zbog predstojeće rekonstrukcije objekta ambulante u Trnu, biti izmještene Služba porodične medicine i Centar za bazičnu rehabilitaciju (CBR) od poned‌jeljka 27.05.2024. do završetka radova.


Služba porodične medicine se privremeno izmješta u prostorije novoizgrađenog produženog boravka u krugu škole Trn.

Rad na novoj lokaciji će biti organizovan u dvije smjene, uobičajeno od 07.00 časova do 20.00 časova.

S obzirom na to da nema tehničkih mogućnosti za prenos postojećih telefonskih veza, obezbijeđeni su sljedeći kontakt telefoni:

TPM7 dr Aleksandra Lukić: 066/496-940,

TPM14 dr Marica Čavić: 066/496-945,

TPM16 dr Marinela Đaković: 066/496-947.

Centar za bazičnu rehabilitaciju (CBR) privremeno se izmješta u prostorije Vatrogasnog doma u Trnu.

Rad na novoj lokaciji će biti organizovan u dvije smjene, uobičajeno od 07.00 časova do 20.00 časova.

Obezbjeđen je i novi kontakt telefon za CBR: 066/496-955.