LAKTAŠI, 13. decembra – Govoreći o cifri od 16.400.000 KM, govorimo o budžetu opštine Laktaši, koji su na današnjoj sjednici usvojili odbornici Skupštine opštine Laktaši.

Nakon održane javne rasprave usvojene su odluke po kojima će većina budžeta biti utrošena  na redovne djelatnosti, a ostatak je raspoređen na investicije i započete projekte.

Iako nadležni smatraju da je dugoročni problem Laktaša  nedostatak sredstava, odnosno veličina budžeta koja se raspoređuje u odnosu na privrednu snagu Laktaša, preduzimaju se određene mjere kojima se ova situacija nastoji prevazići.

Načelnik opštine Laktaši, Ranko Karapetrović, kaže: “Uvodimo mjere za naplatu dugovanja i poreza, međutim Poreska uprava zadužena je za naplatu poreza na nepokretnosti, a efekti su slabi. Naplata prihoda će biti prioritet u narednom periodu, na osnovu kojih planiramo obezbjediti sredstva za infrastrukturu i poboljšanje opštih uslova.”

Veći dio budžeta za narednu godinu planiran je za rješavanje komunalnih problema na području naše opštine, a konkretne mjere preduzimaće se na području putne mreže, izgradnje  kanalizacije i problema vodosnabdijevanja.

Na pitanje koji je najveći izazov kad je u pitanju izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, predsjednik SO Laktaši, Boris Spasojević,  je rekao da je generalni problem razuđenost opštine, što otežava izgradnju kanalizacione mreže. Ali je istakao i činjenicu da se u toku 2018. godine  izgradilo više vodovodnih sistema, te se radilo i na revitalizaciji bunara izvorišta, što je poboljšalo mrežu vodosnabdijevanja