Penzijski sistemi se u celom svetu konstantno menjaju.

Prošle godine Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Poljska pomerile su starosnu granicu, te u narednih deset godina najstariji građani ovih zemalja će moći u penziju tek sa navršenih 67 godina. Velika Britanija i Finska su u međuvremenu povećale granicu na 68 godina.

Srbija

Srbija je ženama 1. januara ove godine pomerila donju starosnu granicu, te one u penziju mogu sa 63 godine i 2 meseca života. Potreban broj godina radnog staža ostao je isti, minimum 15 godina. Tada je najavljeno da će se granica pomerati za, od dva do šest meseci, svake godine tako da će se 2031. žene moći penzionisati tek sa 65 godina.

Što se tiče muškaraca, prošle godine granica nije pomerana. U starosnu penziju mogu da idu sa navršenih 65 godina života, i kao i u slučaju žena sa minimalno 15 godina radnog staža.

Hrvatska

U Hrvatskoj prema poslednjim dostupnim podacima, živi oko 190.000 Srba, a njih čekaju sledeći uslovi za odlazak u penziju.

Hrvatska vlada planira da postepeno pomera starosnu granicu i za muškarce i za žene. Tako će 2030. godine žene umesto sa 62, kolika je granica sada, odlaziti u penziju sa 65, dok je plan da muškarcima, do 2038. godine, podignu donju granicu na 67 godina.

Najnovija informacija je da Vlada Japana planira da poveća starosnu granicu odlaska u penziju, sa 65 godina na 70 godina.

Danska

Oko 10.000 Srba trenutno živi u Danskoj, i sve ih čeka ranija penzija. Dok se širom sveta starosna granica za odlazak u penziju povećava, u Danskoj se radi o drugačijem trendu. Danski penzioni model koji je predstavljen prošle godine, omogućava da ljudi do 2022. godine mogu da odu u penziju pre ispunjenja starosne granice. Do 2025. godine po ovom modelu, u Danskoj bi 49.000 trebalo da ode u penziju.

Danska vlast je tada iznela predlog da se omogući penzionisanje ljudima koji imaju 42 godine staža i 61 godinu starosti. Ova reforma penzionog sistema namenjena je pre svega osobama koje rade teške fizičke poslove.

Nemačka
Prema podacima Centralnog saveta Srba u Nemačkoj, u toj evropskoj zemlji nas ima oko 700.000.U Nemačkoj se starosna granica postepeno pomera i planirano je da do 2031. godine bude potrebno 67 godina starosti kako bi se otišlo u penziju. Zasad je potrebno 65 godina i 7 meseci da bi se otišlo u penziju, kako za žene tako i za muškarce.

Austrija

Druga omiljena destinacija srpske dijaspore, gde nas je oko 350.000,

Žene u Austriji idu u penziju sa 62, a muškarci sa 65 godina. Plan Austrijske vlade je da se starosna granica za žene do 2024. godine ujednači sa starosnom granicom za muškarce. U Austriji je posebno to što od 2020. godine minimalna penzija, za ljude sa 40 i više godina radnog staža, iznosi 1.200 evra neto.

Italija

Prema poslednjim dostupnim podacima, u Italiji živi između 70 i 100 hiljada Srba. U ovoj državi je na snazi plan da se ove godine podigne starosna granica na 67 godina za oba pola. Prosečna penzija u Italiji iznosi oko 490 evra.

Švedska

Švedska takođe želi da usaglasi starosne granice i muškaraca i žena. Tako će oko 140. 000 naših sunarodnika u penziju moći da ode tek sa 67 godina, umesto sa 63 u slučaju žena, ili 66 u slučaju muškaraca.

Norveška

U Norveškoj, gde živi nešto više od 10.000 Srba, postoji plan da se do 2030. izjednači starosna granica muškaraca i žena. Trenutno muškarci u ovoj zemlji idu u penziju sa 67 godina, a žene sa 64.

Novosti.rs