Svi koji kažu da crkva nije spremna da se modernizuje promeniće mišljenje nakon ovog snimka.

Sveštenik
SVEŠTENIKFOTO: TIKTOK, TIJANAJANE_ / SCREENSHOT
Tik Tokom kruži snimak sveštenika iz Srbije koji vernike posećuje na potpuno moderan način.- Naš pop kad ide da sveti kuće – napisala je devojka koja je uspela da snimi posetu sveštenika a nije dugo trebalo da snimak postane viralan i izazove opšte oduševljenje ludi.

Komentari
KOMENTARIFOTO: SCREENSHOT
A opšte raspoloženje komentatora na tik toku je da je sveštenik sjajan.

– Makar ne vozi kola sa zatamnjenim staklima – kažu ljudi, a uz to je i ekološki osvešćen.

Komentari
KOMENTARIFOTO: SCREENSHOT
Ljudi su oduševljeni sveštenikom i komentarišu da je našao sjajan način da spoji tradiciju i savremeni svet.

T.G.