LAKTAŠI, 24. januara – Na području grada Laktaši je od velikih poplava u maju 2014. godine do danas investirano ukupno 4.935.579 KM sa PDV-om za mjere zaštite od poplava, objavljeno je na zvaničnoj stranici Javne ustanove “Vode Srpske”.


Najznačajnije realizovane mjere u proteklom periodu su zaštita lijeve obale rijeke Vrbas – južni meander, izgradnja obaloutvrde na Vrbasu i sanacija dijela rijeke Turjanice u svrhu zaštite od poplava.

Finansijska sredstva za ove mjere obezbijedila je Vlada Republike Srpske iz Fonda solidarnosti Republike Srpske i putem kredita Evropske investicione banke za projekat “Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj”.

Iz Fonda solidarnosti Republike Srpske urađena je sanacija korita Mahovljanske rijeke, intervencija na uskim grlima u vrijednosti od 49.932,72 KM sa PDV-om, a za sanaciju dijela rijeke Turjanice u svrhu zaštite od poplava na području Klašnica izdvojeno je 248.194 KM sa PDV-om.

Sanirano je i ušće rijeke Turjanice u rijeku Vrbas u vrijednosti od 13.373 KM sa PDV-om, a za izgradnju obaloutvrde na rijeci Vrbas izdvojeno je 323.431 KM sa PDV-om.

Projekat “Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj” /iz kredita Evropske investicione banke/ realizovana je za zaštitu lijeve obale rijeke Vrbas – južni meander u vrijednosti 4.288.647 KM sa PDV-om.

Iz sredstava “Vode Srpske” finansirana je izgradnja gornjeg stabilizacionog sloja na postojećoj obaloutvrdi rijeke Vrbas, Mjesna zajednica Trn, vrijednosti 12.000 KM sa PDV-om.