BANJALUKA, 26. avgusta – Hirurški tim Klinike za vaskularnu hirurgiju uradio je vrlo složenu operaciju aneurizme trbušne aorte sa urođenom anomalijom renalnih arterija.

Složenost operativnog zahvata ogleda se u tome što je izveden kod pacijenta muškog pola (1955. godište) sa urođenom vrlo rijetkom anomalijom, to jest pacijent ima osam bubrežnih arterija (četiri arterije za jedan bubreg, četiri arterije za drugi bubreg), a fiziološki je po jedna arterija za svaki bubreg.

Koliko je rijetka ova urođena anomalija govori u prilog i činjenica da je do sada u medicinskoj literaturi zabilježen slučaj sa najviše šest bubrežnih arterija kod pacijenta.

Operacija

Operacija

Takođe, pacijent ima još jednu urođenu anomaliju bubrežnih vena gdje je pored kardinalne vene za desni bubreg prisutna još jedna vena koja se odvaja za donji pol bubrega, a koje su pratile akcesorne arterije koje su tokom operacije implantirane u tijelo vještačkog krvnog suda.

Za lijevi bubreg je verfikovana još jedna bubrežna vena za donji pol bubrega koja se odvajala od lijeve ilijačne vene koje su pratile akcesornu bubrežnu arteriju za donji pol lijevog bubrega.

Važno je naglasiti da je akcesorna arterija polazila iz aneurizmatske promjene zajedničkih ilijačnih arterija.

Otežavajuća okolnost se ogleda u tome što je bubrežna vena prolazila iza aorte, a ispred kičmenog stuba, a normalno je da ide ispred aorte.

Izvođenjem ovako složenog operativnog zahvata medicinsko osoblje ove Klinike je dokazalo da može da odgovori svim izazovima savremene vaskularne hirurgije.

Postoperativni tok protiče uredno, a pacijent će kroz nekoliko dana biti pušten na kućno liječenje i vratiti se normalnom životu.

Operacija

Operacija

Hirurški tim činili su načelnik Klinike za vaskularnu hirurgiju prim. dr Milanko Maksić, te asistenti dr Slobodan Šormaz, dr Momir Bobar i dr Aleksandar Košpić, specijalizanti, anesteziolog dr Dejan Nikić, te instrumentarke Danka Kljajić, Biljana Bojić i Јovana Ilić.

Prioriteti poslovodstva UKC Republike Srpske na čelu sa prof. dr Vladom Đajićem podrazumijevaju konstantnu edukaciju kadra i ulaganje u savremenu medicinsku opremu što je rezultiralo i kontinuiranim procesom modernizacije rada u UKC Srpske.

RTRS