LAKTAŠI.11.maja- Turistička organizacija Laktaši uspješno je realizovala projekat “Dopuna turističke signalizacije”

Još jedan projekat finansiran od strane Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, apliciran na konkursu objavljenom 2015. godine, ovih dana je uspješno priveden kraju. Ukupno je postavljeno 17 novih standardnih putokaznih tabli na 12 lokacija, kao i jedna info tabla dimenzija 120 x 160 cm na arheološkom lokalitetu „Balkis“ u Bakincima. Takođe, obnovljena je i info tabla kod objekta Turističke organizacije opštine Laktaši sa novim printom turističke mape opštine. Pored navedenog, urađena je reparacija i popravka nekoliko oštećenih putokaznih tabli i postavljanje novih reflektujućih folija na još 11 tabli na sedam različitih lokacija.

Time  je cjelokupna turistička signalizacija na području opštine obnovljena i ažurirana, a signalizacijom su obilježeni svi značajniji turistički objekti i potencijali na području opštine Laktaši.

 

/TOOL/