LAKTAŠI, 20. maja – Juče, 19. maja 2019. godine, u naselju Veliko Blaško je sprovedena akcija uređenja i nasipanja bankina na potezu uz put Rosulje do groblja Jekića Vis. Akciju je podržao savjet MZ Klašnice, a odazvao se i veliki broj građana.

bl

Blasko2

bankina1

Bankina je reč italijanskog porekla i predstavlja zemljani pojas, koji je smešten uz konstrukciju puta i ima višestruku ulogu. Predstavlja još i rub puta, bedem, nasip, most i stazu za pešake koja se nalazi uz put.

Blasko

Bankine pripadaju vangradskom javnom putu i spadaju u grupu kolovoznih konstrukcija i pratećih elemenata kolovoza. Pored bankine, u ovu grupu spadaju i – berme, razdelne trake, zaštitne trake i sl.).

Blasko1

Bankine osiguravaju rub puta, povećavaju stabilnost nasipa, služe za postavljanje saobraćajnih znakova, kako za vozila, tako i za pešake.

Ovaj termin se najviše upotrebljava u saobraćajnoj terminologiji, gde označava bočni deo puta, sa obe strane. Bankina se ne upotrebljava u svrhe saobraćajnog prometa, već se koristi uglavnom da bi se postavila saobraćajna signalizacija i sigurnosna oprema. Mnogi bankinu poistovećuju sa „zaštitnom ogradom“ na putu. Međutim, bankina ne predstavlja zaštitnu ogradu, već – pojas (asfaltirani ili zemljani), koji se nalazi uz sam put i na tom pojasu se postavlja zaštitna ograda (ukoliko treba da je ima).