LAKTAŠI, 11. marta – U okviru realizacije projekta “Žene na izborima u BiH“ , koji realizuje UNDP BiH, a finansira Vlada Švedske, provodi se aktivnost na izradi Gender akcionih planova.

V. Blasko

U Društvenom centru Laktaši – Veliko Blaško, održan je radni sastanak za izradu LGAP-a opštine Laktaši, kojem su prisustvovali konsultant, koordinator projekta i predstavnici UNDP BiH, predstavnici Gender centra Republike Srpske,  koordinator za opštinu Laktaši i članovi Radne grupe za izradu LGAP-a i predsjednik MZ Jakupovci.

Urađena je analiza normativnog i institucionalnog okvira, analiza zainteresovanih strana i identifikacija strateških pitanja i indikatora uspjeha, a cilj izrade ovog dokumenta je poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti na području opštine Laktaši, kao i podizanje kapaciteta lokalne samouprave za bavljenje temom rodne ravnopravnosti.

Sprovođenje obaveza prema normativno – pravnim standardima omogućiće efikasno korištenje svih kapaciteta lokalne zajednice, kao i adekvatno partnerstvo institucija, civilnog društva i privatnog sektora.

 

Opština Laktaši


Novum
Novum
Novum
Novum