LAKTAŠI, 30. januara – Selo u opštini Laktaši, udaljeno tri kilometra sjeveroistočno od opštinskog centra. Kroz selo prolazi magistralni put Klašnice-Prnjavor (2 km) i regionalni put Klašnice-Slatina (4 km), asfaltiran 1975. godine. Zauzima površinu od 8,916 km , smješteno je između 127 i 274 m n. v. Teren je pretežno ravničarski, mada ima i brežuljaka.

Kuće su zbijene na uskom pojasu zemljišta pored saobraćajnica i rijeke Turjanice, a raštrkane po brdovitim zaseocima. Graniči se sa selima Dovići, Malo Blaško, Čardačani i Šušnjari. Pripada MZ Klašnice. Zapadnom stranom protiče Vrbas, a sjeveroistočnom Turjanica.

Danas, na ulazu u ovo selo stoji tabla na kojoj su sa ponosom ispisana prezimena mještana, i krsne slave koje slave.

Kažu, to je poklon našeg Dragana Stankovića. Svakako je interesantna ideja, i bilo bi lijepo vidjeti ovakve table i u ostalim mjestima naše opštine.