LAKTAŠI, 7. oktobra – Grad Laktaši usvojio je nedavno odluku o izradi zoning plana za vikend zonu u naselju Slatina. Plan Gradske uprave je da u Slatini izgradi vikend zonu koja će sadržiti vikend objekte, sportske i rekreativne sadržaje i objekte, potom ugostiteljske sadržaje, te javne zelene površine.

Prostor koji će se obuhvatiti zoning planom ima površinu od oko 112,5 hektara.
– Planom će se stvoriti uslovi i odrediti pravila za izgradnju novih objekata u funkciji turizma, sporta i rekreacije te omogućiti legalizacija postojećih objekata u obuhvatu plana. Jedan od ciljeva uređenja prostora je stvaranje planskog osnova za usklađivanje postojećeg stanja izgrađenih objekata i infrastrukture, s obzirom na to da se radi o području koje je velikim dijelom izgrađeno, kao i izgradnju novih objekata i nove infrastrukture – navodi Darko Đurić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Laktaši.
Dodaje da je Prostornim planom grada Laktaši navedena i potreba definisanja područja za vikend zone, “koje treba predvidjeti u područjima gdje već postoje vikend naselja i gdje je planiran razvoj turizma”.
Prema riječima Đurića, ta naselja su Laktaši, Jakupovci, Bakinci, Riječani, Slatina, Drugovići, Ćetojevići, Kadinjani.
– Takođe, Prostornim planom utvrđena je i obaveza izrade Zoning plana vikend zone u Slatini. Sadržaji koji će se planirati kroz izradu zoning plana biće precizno definisani programskim zadatkom koji je u fazi izrade – dodaje Đurić.
Usvajanjem samog plana odrediće se uslovi izgradnje na ovom području.
Kako navodi Đurić, predviđeno je da gradnja vikend objekata budu privatne investicije.
– S obzirom na to da se radi o zemljištu koje je u privatnom vlasništvu i to u vlasništvu nekoliko stotina lica, investiranje će vršiti vlasnici zemljišta, odnosno privatni investitori, pri gradnji vikend objekata, dok će izgradnja javne infrastrukture i javnih sadržaja biti u nadležnosti grada – pojašnjava Đurić.
Navodi da se usvajanje zoning plana za pomenuto područje očekuje u toku naredne godine.
– S obzirom na to da se radi o atraktivnom području na kojem već postoji veći broj izgrađenih vikend objekata, što legalnih što nelegalnih, očekujemo da se usvajanjem plana stvore uslovi za plansku gradnju te da se na predmetnom području zaustavi neplanska gradnja – napominje Đurić za portal eKapija.
Slatina
Benefiti se, dodaje, ogledaju i u tome što će se, nakon usvajanja plana, područje proglasiti gradskim građevinskim zemljištem.
– Na taj način će se omogućiti naplata naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknade za rentu, a ta sredstva će dalje biti ulagana u izgradnju javne infrastrukture na predmetnom području – dodaje Đurić.
U skladu sa ovim planovima, krajem septembra ove godine objavljen je javni poziv kojim su pozvana sva zainteresovana lica i vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Zoning plana “Vikend zona Slatina”, da u periodu od 27. septembra do 11. oktobra 2022. godine dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno, objektu u njihovom vlasništvu.
– Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti u navedenom roku u formi dopisa Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Laktaši ili upisom u svesku koja će se nalaziti u prijemnoj kancelariji odjeljenja (kancelarija broj 17), radnim danom u vremenu od 7,30 – 15,30 časova – naveli su iz Gradske uprave.
Nakon završetka navedenog roka, Odjeljenje za prostorno uređenje će izraditi programski zadatak za izradu Zoning plana ‘’Vikend zona Slatina” te pokrenuti javnu nabavku putem koje će se izabrati nosilac izrade plana.
– Nakon provedene procedure, odnosno usvajanja ovog planskog dokumenta, odlučiće se o daljim koracima vezanim za ovo područje – poručuju iz Gradske uprave.