BANJALUKA, 17. FEBRUARA – Vlada Republike Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku Prijedlog zakona o gradu Laktaši, kojim se uređuje područje, nadležnosti, organi i finansiranje grada.


Kao razlog za donošenje ovog zakona navodi se da su Laktaši na osnovu odluke Skupštine opštine pokrenuli postupak za dodjelu statusa grada i da su ispunjeni zakonski uslovi jer ta lokalna zajednica predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja.

Opština Laktaši više od tri godine ima status razvijene jedinice lokalne samouprave i stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada Srpske utvrdila je po hitnom postupku i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, što je neophodno s obzirom na utvrđivanje Prijedloga zakona o gradu Laktaši.