LAKTAŠI, 30. maja -Radovi na čišćenju rijeke Bukovice koja protiče kroz četiri najgušće naseljena naselјa u opštini Laktaši – Bukovici, Jablan, Trn i Glamočani, uveliko traju.  I kod manjih padavina rijeka plavi stambene i poslovne objekte, poljoprivredno zemljište ugrožavajući živote i egzistenciju oko 2.500 stanovnika. Izlijevanje rijeke, otežava i putnu komunikaciju mještanima i 50 preduzeća.

Bukovica

Opština Laktaši je pretrpjela velike materijalne štete nakon poplava 2014. godine. Kako bi se smanjio rizik od poplava, u narednom periodu biće realizovani radovi čišćenja, iskop dna, pokos kanala i izgradnja nasipa na Bukovici. Čišćenje i uređenje vodotoka u dužini od oko 800 metara imaće veliki značaj za mještane ovih naselja.

korito-Bukovice-Laktasi-ATV

Radovi na Bukovici će biti izvedeni u sklopu UNDP-vog projekta „Smanjenje rizika od poplava u slivu Vrbasa“ koji finansira Globalni fond za okoliš. UNDP projekat realizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama i 14 opština u slivu rijeke Vrbas.

“Ukupna vrijednost radova na rijeci Bukovici u opštini Laktaši, procjenjuje se na 260.000 KM od čega Opština finansira 30 odsto “ navodi Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta. Završetak radova  očekuje se do početka jula 2018.  Cupać je navela da se sveProjektne aktivnosti realizuju u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao kontakt institucijom za UN Konvenciju za klimatske promjene za BiH.

 

 

Izvor: UNDP