LAKTAŠI,31.maja- Javna ustanova Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši, objavila je Konkurs za prijem djece u vrtić, za radnu 2017./18.godinu.

Na konkursu je objavljeno da će biti primljeno ukupno 43 djece, od toga u Dječiji vrtić “Princeza Katarina Karađorđević” u Laktašima 9 djece jasličkog uzrasta i 12 djece vrtićkog uzrasta.  Dječiji vrtić “Zvjezdica” u Glamočanima, postaće drugi dom za 22 djece, 14 djece jasličkog uzrasta i 8 djece vrtićkog uzrasta.

vrtic

Konkurs je otvoren od 01. do 15. juna 2017. godine.

Zahtjev za upis djeteta je dostupan u objektima Vrtića, a pored zahtjeva, potrebno je priložiti i

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Potvrde o radnom statusu roditelja

3. Kućnu listu

4. Fotokopije ličnih karata roditelja

Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona 051/532-209.