BANJA LUKA, 6. maja – Web sajt pricezadjecu.blic.net nova je internet prezentacija kompanije Blicnet na kojoj promoviše i nagrađuje dječije autorske radove. Sajt je modernog izgleda i veselih boja, maksimalno prilagođen posjetiocima i djeci kao krajnjim korisnicima.

Struktura sajta je jasno organizovana u skladu sa potrebama i navikama korisnika, te je pretraga na sajtu krajnje laka i intuitivna. Informacije su podijeljene u nekoliko sekcija do kojih se stiže u svega nekoliko klikova.

U sekciji Konkurs predstavljeni su uslovi Nagradnog konkursa “Priče za djecu” u kojem kompanija poziva učenike od V do IX razreda osnovnih škola u BiH da pišu priče za djecu i za to ih nagrađuje sa objavljivanjem na sajtu u sekciji Priče za djecu. Pored objavljivanja radova, Blicnet po završetku konkursa, nagrađuje 15 najuspješnijih autora sa tabletima i dodatno sa snimanjem priče.

Na sajtu je i on line formular preko kojeg učenici šalju svoje priče, ali i set najčešćih pitanja i odgovora koji im nudi značajno pojašnjenje u vezi pisanja priča.

Web sajt pricezadjecu.blic.net je responsivnog dizajna te će se prikaz ovog sajta prilagođavati desktop, mobilnim i tablet uređajima.

Posjetite novi sajt pricezadjecu.blic.net